บริษัท เอส.บี. เคมิคอล ซัพพลาย เซอร์วิส จำกัด 180/17 หมู่ที่ 12 ถนนรัตนพิศาล ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย

เครื่องล้างจาน Zanussi

(0)
ขอใบเสนอราคา
เครื่องล้างจาน Zanussi

FUNCTIONAL AND CONSTRUCTION FEATURES

The NERT rack type dishwasher
range consists of 4 electric models
with one wash tank and one speed
with right or left-hand loading and
a maximum capacity of 200
baskets per hour


FUNCTIONAL AND  CONSTRUCTION  FEATURES
� Wash tank in 316 AISI stainless steel with
rounded corners, internal and external
surfaces in 304 AISI stainless steel. Wash
arms and jets in 304 AISI stainless steel to
ensure an excellent and reliable
performance. The double-skinned
counter-balanced inspection doors guarantee
solidity and strength.
� Wash Zone: all the soil is removed by the
combination of the mechanical washing
action that directs water at the washware by
means of a powerful pump and the thermal
action of the heating elements that guarantee
a constant water temperature of between 55°
and 65°C and to which the appropriate
detergents are added
� Rinse Zone: clean water is used to
eliminate any trace of detergent from the
washware.
� Ease of Cleaning and Maintenance:
manually removable wash arms and tank
filters without the use of tools; water and
electrical connections are positioned centrally
on the front side of the machine to allow
installation directly against a wall
� Maximum Operator Safety: the machine is
completely automated and stops if the doors
are accidentally or deliberately opened, there
are no baskets in the machine, the wash
pump malfunctions or the electric elements
overheat.

The NERT dishwashers can be equipped
with: a Rinse Booster pump to increase rinse
water pressure and Side Wash Arms, as well
as a vast range of baskets 500 x 500 mm to
suit any requirements

สเปค:
น้ำหนัก: 0.00 g

คุณอาจสนใจสิ่งนี้

Our best pick